Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds en is en blijft als zodanig verantwoordelijk voor al hetgeen door of namens het pensioenfonds wordt gedaan of nagelaten.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en reglementen van het pensioenfonds en van alle relevante wet- en regelgeving alsmede voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van het pensioenfonds. Het bestuur handelt onafhankelijk ten behoeve van alle belanghebbenden van het fonds. Naast de deskundigheidseisen die op basis van wet- en regelgeving door De Nederlandsche Bank worden gesteld, heeft het bestuur ook een eigen deskundigheidsprogramma, waarin de eisen die aan de bestuursleden worden gesteld zijn opgenomen.

Het bestuur bestaat uit zes leden, te weten: twee vertegenwoordigers van Wolters Kluwer Holding Nederland (WKNL), twee vertegenwoordigers van de actieve deelnemers, een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en een extern onafhankelijk bestuurslid.

De vertegenwoordigers van WKNL worden aangewezen door de directie van WKNL. De vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden worden aangewezen door de (vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden uit het) verantwoordingsorgaan. Het extern bestuurslid wordt door het bestuur aangewezen.

De aanwijzing van een bestuurslid wordt pas definitief na een positief oordeel over de betrokkene van De Nederlandsche Bank. Er vindt eerst een betrouwbaarheids- en deskundigheidsonderzoek door De Nederlandsche Bank plaats. Alle bestuursleden hebben zitting voor maximaal vier jaar, treden dan af en kunnen terstond opnieuw aangewezen c.q. herkozen worden. Herbenoeming kan maximaal twee keer plaatsvinden.

Samenstelling van het bestuur

Leden namens Wolters Kluwer Holding Nederland:

De heer R. (Ruud) Kruijff, Voorzitter
Tel. mobiel 06-53146062
kruijff.ruud@pensioen-wk.nl
De heer D. (Dirk) Blees
Tel. 0172-643614, mobiel 06-23579380
(Wolters Kluwer n.v. - Employee Benefits Manager EMEA)
dirk.blees@pensioen-wk.nl

Leden namens de actieve deelnemers:

Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma
Tel. 0570-647473, mobiel 06-51599774
(Wolters Kluwer Nederland b.v. - Sr. Teammanager ICT Publishing Systems)
dorien.schaafsma@pensioen-wk.nl
De heer C.E. (Chris) Gijsbers
Tel. 0570-647111
(Wolters Kluwer Nederland b.v. - Manager, content mgt & Publishing)
chris.gijsbers@pensioen-wk.nl

Lid namens de pensioengerechtigden:

De heer A.P. (André) Keur - Secretaris
Tel. mobiel 06-51494365
andre.keur@pensioen-wk.nl

Onafhankelijk extern bestuurslid

Mevrouw S.E.M. (Margreet) Verhoef
Tel. mobiel 06-55125544
margreet.verhoef@pensioen-wk.nl

Bekijk of download de profielschets voor (nieuwe) bestuursleden