Beleggingscommissie

De beleggingscommissie is een adviescommissie van het bestuur bestaande uit twee leden uit het bestuur, de chief investment officer van het pensioenbureau is aanwezig als adviseur en vanuit het verantwoordingsorgaan is er een toehoorder.

De commissie brengt op verzoek van het bestuur en op eigen initiatief adviezen uit aan het bestuur en evalueert de uitvoering van het beleggingsbeleid. De commissie is bevoegd binnen het door het bestuur vastgestelde beleid besluiten te nemen over de allocatie van middelen en de aanstelling of het ontslag van externe vermogensbeheerders.

Samenstelling van de beleggingscommissie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid nadat dit voor het bestuur is vastgesteld.

Mevrouw S.E.M. (Margreet) Verhoef - voorzitter - namens bestuur
De heer R. (Ruud) Kruijff - namens bestuur
De heer R. (Rolf) Heidemans - adviseur - namens pensioenbureau
De heer G.W.J. (George) Dessing - externe deskundige
De heer R.C. (Reinhard) Crommelin - namens verantwoordingsorgaan