Bestuurcomissies

Het fonds heeft een besturingsmodel, waarbij de nodige verankeringen zijn aangebracht vanuit de diverse aanwezige bestuurscommissies naar het bestuur. Ieder bestuurslid dekt een of meerdere deskundigheidsgebieden af en heeft zitting in een bestuurscommissie.

Naast een vertegenwoordiging vanuit het bestuur, maakt het pensioenbureau (evenals een vertegenwoordiger vanuit het verantwoordingsorgaan als toehoorder en een externe deskundige) ook altijd deel uit van een bestuurscommissie.

Per bestuurscommissie is een voorzitter aangewezen.

bestuurscomissies-01Beleggingscommissie
bestuurscomissies-02Pensioencommissie
bestuurscomissies-03Risicobeheercommissie