Formulieren

Het pensioenfonds maakt gebruik van allerlei formulieren, bijvoorbeeld een loonbelastingverklaring, een formulier om waardeoverdracht aan te vragen of het doorgeven van een bankrekeningnummer. Al deze formulieren kun je hier zelf downloaden, uitprinten en invullen.

Volledig ingevulde en ondertekende formulieren kun je opsturen naar:

Per post:
Postbus 23
7400 GA Deventer

of per e-mail: pensioenfonds@pensioen-wk.nl